Img

25 Ocak 2021 Kader Arıcı

Erteleme Hastalığı Nedir? (Procrastination Hastalığı)


Erteleme hastalığı kavramı; ilk duyulduğunda çoğunlukla yadırganmakla birlikte içeriği ve ifade ettiği kavramsal bütünlük açısından son derece geniş bir kitleye hitap ettiği sonrasında anlaşılabilmektedir. Öncelikle "Erteleme Hastalığı" ifadesini tanımlamakla başlamak yerinde olacaktır. Erteleme; kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu tarafından : Sonraya bırakmak,tehir etmek şeklinde tanımlanmaktadır.


Erteleme Hastalığı Nedir?

Günümüz modern toplumunda sık karşılaşılan bir durumdur ancak ifade edilişinde farklılıklar bulunmaktadır. Her türlü teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmenin artmasına, hayatı kolaylaştırmasına rağmen, zamanı doğru kullanamamaktan ileri gelen bir davranış şeklidir.Erteleme davranışı, gerek günlük yapılan rutin işlerin idaresinde, gerek akademik anlamda başarıya olan etkisinde ve gerekse iş hayatına olan etkisi açısından çok ciddiye alınması gereken bir konudur. Daha küçük yaşlardan itibaren hemen hemen herkesin , yapılması gereken işlerini sorumluluklarını, görevlerini ertelediği sonraki yıllarda yaş ilerledikçe de bu alışkanlıktan vazgeçilemediği bilinmektedir. Önceleri küçük bir çocukken ödevlerin ertelenmesiyle başlanan süreç, daha sonraları akademik kariyer ve iş hayatı başladığında da devam etmektedir.

Ancak ertelemenin başka ve üzerinde durulması gereken asıl boyutu şu şekildedir: Bu davranış eğiliminde olan kişileri tanımaya çalışırken ilk bakışta oluşan "Tembellik " algısı aslında doğru değildir. Hatta erteleme hastalığı ile benzer olmakla birlikte farklı olan bazı kavramlarla da karıştırılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse; savsaklama,aylaklık,rahatlık,üşengeçlik sayılabilir. Bu sayılan davranışların ortak özelliği sonraya bırakma zamanında yapması gerekenleri yapmama olarak görülse de aslında erteleme hastalığından farkları bulunmaktadır. Bir umursamazlık ve boşverme ve rahatlık hali söz konusudur.


Erteleme Hastalığı Çeşitleri Neler?

Ertelemenin de kendi içerisinde çeşitli gruplara ayrıldığını söyleyebiliriz. Akademik Erteleme Rutin İşlerde Erteleme Karar Vermeyi Erteleme Kompulsif Erteleme şeklinde sayılabilmektedir.

Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta erteleme davranışında bulunan kişilerin genellikle mükkemmelliği arama çabasıdır. Çünkü eğer bir işi hazırlanması gereken bir raporu veya amirinin istediği bir analiz çalışmasını yapması gereken kişi eğer erteleme hastalığına sahipse bu işleri mümkün olduğunca teslim tarihine yakın hatta son gününde tamamlamakta bazen de tamamlanmadan son gün gelip çatmakta ve kişi oldukça sıkıntılı bir durumda kalmaktadır. Yapacağı işi öylesine eksiksiz yapmak istemektedir ki doğru zamanı hep sonraya bıraktığında bunu mükemmelliği yakalayabileceğine inanmaktadır. Aksi halde yani; alelade ya da olması gerektiği kadarıyla bir işi tamamlamak kendisine yetmeyecektir. Ne yazık ki o "Doğru zaman" hiç gelmeyebilir ve bir kısır döngüye de dönebilir. Kişi, o anda sonraya bırakmanın vermiş olduğu anlık haz ve rahatlamayı tercih etmekte, içinde bulunduğu baskıyı öteleyerek sorundan kendince bahanelerle kurtulmaktadır. Bu davranışların oluşmasında kişinin yaşadığı sosyal ve ekonomik durumu kadar çevresel ve ailesel faktörler etkili olabilmektedir. Zor ve baskı altında geçen çocukluk ve gençlik dönemleri, ekonomik kısıtlanmalar yaşanan hastalıklar, kayıplar kişideki fizyolojik ve psikolojik yıkımlara neden olmakta sonuç itibariyle güvensizlik, öz benlik kaygısı, atalet, öğrenilmiş çaresizlik denilen adeta mağlubiyeti baştan kabul ediş gibi olumsuz kavramlar, devamında kendisini doğru ifade edememe gibi sonuçlarla kendini göstermektedir. Erteleme davranışının zaman yönetimiyle de kuşkusuz ki bir ilgisi bulunmaktadır. Doğru yapılan planlamalar ve bu planlamalara gösterilen, uyum kişileri stres ve baskı altında görevlerini yerine getirmekten kurtarmakta ve sonraya bırakmanın anlık huzuruna kapılmayı önlemesine neden olmaktadır. Oldukça geniş bir çerçevede incelenmesi gereken bir kavram olan erteleme davranışı, hem iş hayatındaki yaşanan güvensiz ortamdan hem kişilerin yaşadığı psikolojik rahatsızlıklardan oldukça fazla beslenmektedir.


Erteleme Hastalığı Tedavisi Nedir?

Peki günümüzün acımasız ve yıpratıcı iş hayatında bu kadar baskı ve stres altında nasıl erteleme hastalığına kapılmadan günlük yapılması gereken rutin işleri bundan kaynaklı olumlu olarak sosyal hayata da sirayet eden olumlu etkiyi nasıl başaracağız? Öncelikle etkili ve doğru bir yönetimi planlaması yapmak doğru olacaktır. Zaman yönetiminin de kendi arasında bazı türleri bulunmaktadır:
Özel zaman yönetimi
Yönetsel zaman yönetimi
Örgütsel zaman yönetimi şeklinde sıralanabilir.

Kişinin kendisine uygun uygulanabilir kolay ve pratik planlamalar yapması ve günü gününe bunlara uymaya çalışması, yapılması gereken en önemli işleri en önce bitirmek, belirli bir tarihe bağlı olan görevlerin son teslim/son günü gelmeden tamamlanması zamanı doğru kullanmaya alışmaya başlayana kadar işe yarayacak yöntemler olarak sayılabilmektedir. Elbette ki sadece kişinin kendi uyguladığı yöntemler tek başına da yeterli olmamaktadır. Örneğin işini sevmeyen zorla yapmak durumunda olan, mecbur olduğu için çalışmak durumunda olan ve diğer kişisel sebeplerle o işi yapmak durumunda olanlar memnuniyetsizlik yaşadıklarından ertelemeye-ötelemeye daha eğilimli olabilmektedir. Doğru işe doğru personel seçimi ve yerleştirilmesi de yapılan işin adeta bir "Yük" olarak görülmesine engel olmaktadır. Aşağıdaki şekilde de iş tatmini ve kişi işi uyumu görülmektedir. Yaşanan iş tatmini ne kadar yüksek ise, kişiye kariyer ve tatmin olarak örgüte de örgütsel başarı olarak geri dönmektedir.