İşleri Yoluna Koyma

Img


İşleri yerine koyma metodu David Allen tarafından geliştirilmiştir. İYK olarak da adlandırılır. İşleri yerine koyma metodu, bireyin bütün istek ve ihtiyaçlarını yazmasıyla başlar. Ardından onların uygulanabilir parçalara bölünmesidir. Daha küçük olan görevler daha çabuk bitirilir. Daha büyük görevleri tamamlamaya başlamak için daha küçük parçalara ayırma işlemi kullanılır. Çünkü işler dışarıdan kaydedilmiştir.
Yapılacak işler gruplandığında, o gruplar içerisinde de iş türüne göre belirli sürelerde bitecek olan iş maddelerini görev olarak eklemek, hem yapılacak işin kolaylaştırılmasını hem de daha kolay yönetilmesini sağlamaktadır. İşleri yerine koyma metodu görevleri hatırlamaktan ziyade onlara dikkatin verilmesiyle çalışmaktadır. İşlerin organizasyonu, örneğin küçük işleri bir arada toplamak, onların kolay bir şekilde yönetilmesine izin verir. Bu durum tamamen yaygın bir his olan emek isteyen yüzlerce şeye dikkatinizi dağıtma hissini düşürür.

Örneğin, 30 dakikaya bölünmüş işleri tamamladıkça tik atarak devam etmek, her mola öncesinde bir işi tamamlamanın mutluluğu ile bir sonraki işin gözünüzde büyümeden parça parça tamamlayarak işin genel çerçevesine daha kolay bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır. Bir web uygulaması geliştirilecekse iş olarak, işin analizinin yapılması, veri tabanı tasarımının yapılması, ana verilerin eklenmesi, tasarımların çizilmesi, kullanıcıların göreceği ekranlardan A olanın, B olanın C olanın tasarlanması, A fonksiyonunun yazılması, B fonksiyonunun yazılması ve modül modül ayrılması toplamda 30 maddeye kadar uzanacak bir todolist ortaya çıkartacaktır. Bu işlerin bir sistemden takip edilmesi, genel çerçevede bakıldığında işin ne kadarının yapıldığı, kalan kısmının da ortalama ne kadar süre içinde tamamlanacağı konusunda fikir verebilmektedir.
İşleri yoluna koyma metodu popüler zaman yönetimi teknikleri arasında bulunur.

Dünyada çoğu kişi tarafından da kullanılmaktadır. İşleri yoluna koyma metodu işlerinizi ve zamanınızı daha iyi ve etkili yönetmenizi sağlamaktadır. Yapacağınız görevlerinizi işleri yoluna koyma metodu ile etkili yönetebilirsiniz. Bu sayede günümüzün en büyük problemlerinden biri olan zaman yönetimi alanında verimlilik kazanmış olursunuz. İşleri yoluna koyma metodunu işlerinize ve görevlerinize göre ayarlayarak kazanım elde edebilirsiniz.

Kaynakça:

Popüler Zaman Yönetimi Teknikleri iienstitu.com/blog/populer-zaman-yonetimi-teknikleri Web Adresinden 25 Mayıs 2021 tarihinde alınmıştır.

Herkesin İhtiyacı: Zaman Yönetimi ismailsen.com.tr/herkesin-ihtiyaci-zaman-yonetimi/ Web Adresinden 25 Mayıs 2021 tarihinde alınmıştır.