Yarın Yap

Img


Mark Forster’ın ”Do It Tomorrow and Other Secrect of Time Management” olgusu geleneksel zaman yönetimi kavramlarıyla mücadele eder.
Forster sadece bir görevi ele alıp ona odaklanmayı tavsiye eder, bu diğerlerini görmezden gelin demek oluyor.
Bunu yapmanın altında 2 gerekçe yer alır. Mantık ve tepki.

Mantıksal doğanız üzerinde çalıştığınız göreve odaklanmışken ortaya çıkar; tepki ise kesintiler ile mücadele ederken ortaya çıkar.
Bu yüzden bölünmüşken(görevinize tamamen odaklanmayınca sıkça yaşanan şey), kesintiye uğramışken sadece zaman kaybetmez, aynı zamanda 2 doğa arasındaki zaman değişimini de kaybedersiniz.

Forster ”sonra yaparım” listesini yani yarın yapacaklarınızdan oluşan listeyi savunur. ”Yapılacaklar Listesi”, bir başka deyişle, üzerinde çalışmak istediğiniz şeylerin listesidir. Listeler değişmez anlamlara sahip değildirler. Sonra yaparım listesine bir şey eklemeniz gerektiğinde yapılacaklar listesinden silin.

Kaynakça:

ZAMAN YÖNETİMİ- SEHER BAYRAK https://akhisarilkokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/16/05/706109/dosyalar/2021_01/14060055_05152933_Zam
an_yonetimi.pdf
Web Adresinden 25 Mayıs 2021 tarihinde alınmıştır.